top of page

NAROZENÁ / BORN 

18. 5. 1978, Ostrava, Czech Republic

 

STUDIUM / STUDY

(1992 - 1997)  Obchodní akademie, Ostrava Business High School, Ostrava

(1998 - 2003)  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra výtvarné tvorby, ateliér malby u prof. D. Balabána, akad. mal.  
/ Teachers’ College of the University of Ostrava, Department of the Fine Arts, Atelier of Painting

(2009 - 2011) Doktorandské studium na VŠVU Bratislava, SK, ateliér malba IV. u prof. Ivana Csudaie, akad. mal.

/ Doctoral studies, College of Fine Arts, Bratislava, SK, Atelier of Painting (nedokončeno / unfinished)

 

ZAMĚSTNÁNÍ / WORK

(2003 - 2006)  práce v grafických studiích (AL reklama, CMYK), Ostrava / work in graphic studios, Ostrava

(2003 - 2006)  učitel na Střední soukromé umělecké škole, Ostrava / teacher at Privat Art High School, Ostrava  

(2006 - 2015)  asistent ateliéru Nová Média, Fakulta umění (u doc. Mgr. Jiřího Surůvky), Ostravská univerzita / Assistant at Atelier New media, Faculty of Fine Arts, University of Ostrava

(2015 - 2018)  mateřská dovolená (maternity leave)

(2017 - 2018)  grafik (firma Petrklíč)

(2019 - 2022)  freelancer (grafické a kresličské práce)

(od 2023)  externí grafik pro Knihovnu města Ostravy

 

bottom of page